692 320 461 biuro@kamel24.pl

Szkolenia bhp i z pierwszej pomocy

Szkolenia bhp w formie wideokonferen.

Praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy

~Jan Paweł II

Dla Honorowych Dawców Krwi 15% zwrotu

Szkolenia otwarte bhp z dnia na dzień. Szkolenia z udzielnia pierwszej pomocy w ciągu 3 dni.

SZKOLENIA BHP

Obowiązkiem pracodawcy jest zorganizowanie szkoleń BHP. Szkolenia bhp dzielimy na wstępne i okresowe. Żaden pracownik nie może podjąć pracy na wyznaczonym stanowisku bez ważnego szkolenia bhp. Podczas szkolenia wstępnego bhp pracownicy zapoznają się z aktualnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, poznają dane dotyczące ryzyka zawodowego oraz dowiadują się istotnych dla nich zagadnień z zakresu ergonomii.

Pierwsza pomoc

Kurs w zakresie udzielania pierwszej pomocy może być organizowany w ramach szkolenia BHP lub oddzielnie, jako odrębne szkolenie. Czas trwania takiego spotkania obejmuje zazwyczaj 2h zegarowe dla grupy 3 osobowej. Każdy uczestnik ma na wyłączność fantom do ćwiczeń.
U nas mają Państwo gwarancję szkolenia praktycznych umiejętności RKO (Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa), dzięki którym Państwa pracownicy zdobędą wiedzę na temat prawidłowego oddychania podczas wykonywania RKO. Gwarantujemy, że po takim kursie każdy będzie umiał pomóc innym w razie takiej potrzeby.

Szkolenia PPOŻ

Szkolenia ppoż możemy przeprowadzać wraz ze szkoleniem BHP lub jako odrębny kurs. Przeprowadzane jest na bazie prezentacji multimedialnej, do której stosowny i profesjonalny komentarz dodaje Inspektor ds. Bezpieczeństwa Pożarowego. Obowiązek ochrony przeciwpożarowej jest wymogiem nałożonym prawnie na właściciela lub zarządcę budynku. Ważnym elementem ochrony ppoż. jest ustalenie sposobu postępowania na wypadek pożaru (instrukcja bezpieczeństwa pożarowego) oraz zaznajomienie z nimi pracowników (np. w formie szkolenia) – art. 4. ust. 1. pkt 4a) i 5) ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Dokumentacja powypadkowa

W ramach oferowanych przez nas usług bhp, zapewniamy pomoc w przeprowadzeniu dochodzenia powypadkowego oraz sporządzenia pełnej dokumentacji powypadkowej bhp do ZUS.

W sytuacji wypadku, pracodawca ma obowiązek:

 • udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu,
 • zbadać okoliczności i przyczyny wypadku,
 • sporządzić właściwą dokumentację bhp.

Pierwsza pomoc

Organizowane przez nas kursy pozwalają lepiej poznać zasady RKO, zdobyć praktyczne umiejętności i dużo wiedzy na temat prawidłowego postępowania przy udzielaniu pomocy poszkodowanemu. Podobnie jak szkolenie BHP, możemy takie kursy zorganizować w Warszawie bądź w siedzibie Państwa firmy lub innym wyznaczonym przez klienta miejscu.

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników kursu praktycznej umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Kurs organizowany jest systemem podczas jednodniowej sesji, a zajęcia są prowadzone przez certyfikowanego Instruktora EFR. NA kursie poruszane są wszystkie elementy łańcucha ratunkowego przed przybyciem wykwalifikowanych służb medycznych.

Organizujemy zajęcia, które obejmują wykład oraz ćwiczenia praktyczne. Zazwyczaj czas trwania zajęć uzależniamy od uzyskania umiejętności z zakresu RKO (Resuscytacja krążeniowo-oddechowa) przy użyciu fantomów imitujących osoby dorosłe i dzieci.

Nadzór firm

Stały nadzór w zakresie bhp ppoż to outsourcing zadań BHP i ppoż, które Pracodawca przenosi na specjalistę oddelegowanego przez naszą firmę do tego rodzaju zadań.

1

Przejęcie obowiązków od Pracodawcy w zakresie BHP PPOŻ

2

Szkolenia wstępne ogólne bhp

3

Szkolenia okresowe bhp

dla pracowników biurowych, fizycznych i osób kierujących pracownikami

4

Szkolenia przeciwpożarowe

5

Doradztwo

w zakresie organizowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

6

Opracowanie ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego

O ryzyku zawodowym można mówić w odniesieniu do prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą, które powodują starty – głównie występowanie u zatrudnionych niekorzystnych skutków zdrowotnych, wynikłych z zagrożeń występujących w środowisku pracy. Oceny ryzyka zawodowego podejmuje się w sytuacji doboru wyposażenia na stanowisku i w miejscu pracy, występowania szkodliwych substancji w otoczeniu, przy zmianie organizacji pracy, itp. Głównym zadaniem takich działań jest sprowadzenie tego ryzyka do dopuszczalnej, minimalnej normy.

Cennik usług

Cena za oferowane przez nas świadczenia zależy przede wszystkim od rodzaju usługi, na którą się Państwo zdecydują. W zależności od charakteru świadczeń oraz formy realizowania usługi (jednorazowa czy stała) koszty mogą być też ustalane indywidualnie. Poniżej przedstawiliśmy orientacyjny cennik usług bhp, ppoż i szkoleń z udzielania pierwszej pomocy, który dostosujemy do Twoich możliwości:

 • Szkolenia – już od 45 zł od osoby (powyżej 10 osób na szkoleniu u Klienta)
  • wstępne bhp (przeprowadzane u nas w biurze) – 90 zł jedna osoba, 160 zł dwie osoby, 210 zł za trzy osoby (brutto),
  • okresowe bhp,
  • ppoż.,
  • z udzielania pierwszej pomocy – 100 zł netto + VAT od osoby.
 • Ocena ryzyka zawodowego od 200 zł netto – cena za opracowanie oceny ryzyka zawodowego uzależniona jest od ilości zagrożeń występujących w miejscu pracy.
 • Sporządzenie dokumentacji powypadkowej od 500 zł netto – cena zależna jest od rodzaju wypadku i ilości osób w nim uczestniczących.
 • Nadzór firm od 200 zł netto m-c. Cena zależy od profilu zakładu, ilości zatrudnionych osób, stanu bhp w firmie.

Organizacje, które wspieramy

logo fundacji które wspieramy
logo fundacji które wspieramy
logo fundacji które wspieramy
logo fundacji które wspieramy


© 2016 Kamel24.pl, wszelkie prawa zastrzeżone.