692 320 461 biuro@kamel24.pl

Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Piotr Borowczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kamel24 Piotr Borowczyk z siedzibą w Warszawie (02-496), przy ul. Magnackiej 7/18.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzam Państwa dane?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania lub w innych sprawach, w których Państwo kontaktuje się ze mną wykorzystując formularz kontaktowy lub bezpośrednio kierując do mnie pytanie (informację na adres mailowy) lub/i w celu wystawienia stosownych dokumentów określonych w ustawie dotyczącej Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przeze mnie danych, czy praw jakie Państwu w związku z tym przysługują, proszę o przesłanie maila na adres biuro@kamel24.pl.
Podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest właściwa obsługa moich Klientów, w tym udzielanie odpowiedzi na kierowane do mnie pytania (tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: „RODO”).
Administrator zobowiązuje się do zapewnienia poufności danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem zadań bhp a w szczególności do tego, że nie będzie przekazywać, ujawniać i udostępniać tych danych osobom nieuprawnionym.
Przekazywane przez Państwa dane będą przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na Waszą rzecz usługi wsparcia w tym usługi księgowe, kadrowe lub do innych osób lub firm wskazanych przez Zleceniodawcę. Poza wymienionymi podmiotami Państwa dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane przeze Administratora przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub przez okres konieczny do wykonania usługi oraz przez okres określony w przepisach dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie łączy się z brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie lub braku możliwości uzyskania zaświadczenia bhp, które będzie spełniało wymogi ustawy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy.
Jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych?
Mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu oraz żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza zgromadzonych danych osobowych klientów osobom trzecim lub instytucjom, chyba, że dzieje się to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez klientów przepisów prawa.
W celu realizacji jednego ze swoich praw skontaktujcie się z Administratorem korzystając z podanego wyżej adresu mailowego.
Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.